Úvodní strana » Aktuality
 • Nový projekt Romodromu zvyšuje profesionalitu zaměstnanců

  29. 8. Romodrom poskytuje sociální služby a realizuje projekty na podporu lidí ohrožených sociálním vyloučením již 22 let. V loňském roce jsme se v důsledku válečného konfliktu na Ukrajině rozhodli zapojit do pomoci uprchlíkům, speciálně těm Romským. S novou formou pomoci přišlo i rozšíření organizace o nový mezinárodní tým a posílení stávajícího českého týmu. Abychom byli schopni reagovat na růst organizace, na všechny požadavky, které na nás mají mezinárodní donoři, udrželi si a zvýšili kvalitu poskytovaných služeb a zajistili kontinuitu probíhajících projektů, musíme těmto tématům věnovat speciální pozornost. Proto jsme od srpna 2023 rozeběhli dvou letý projekt Budování kapacity organizace Romodrom o.p.s. (reg. č. CZ.03.02.03/00/22_042/0001469), financovaný skrze Operační program Zaměstnanost plus Evropskou unií. V rámci projektu budou probíhat tři klíčové aktivity, přičemž první se bude věnovat systematizaci a aktualizaci interních dokumentů organizace a strategickému plánování. Dr

 • Pohled Jana Husáka na Lex Ukrajina V

  Dnes vstupuje v platnost novela zákona Lex Ukrajina V a většina neziskových organizací varuje před masivním nárustem lidí bez domova a nuceným odchodem do nebezpečné domoviny. Tato změna dopadne kriticky zejména na zranitelné osoby s dočasnou ochranou, mezi které patří romští uprchlíci z Ukrajiny. Jak se na celou situaci dívá ředitel zahraniční a humanitární sekce Romodromu, Jan Husák?

 • Studenti gymnázia předali finanční dar Romodromu

  Již na začátku minulého měsíce proběhl benefiční Zatlaswap pro Romodrom, jehož celý výtěžek ze vstupného se studenti gymnázia Na Zatlance rozhodli věnovat právě Romodromu. Štědrý dar předal student Jonáš Snítil Barboře Slavíčkové ze zahraniční sekce Romodromu.

 • Setkání na půdě Evropského parlamentu v rámci Roma Week 2023

  4. 5. 2023 Minulý týden jsme měli čest zúčastnit se za Romodrom Romského týdne (Roma Week 2023) na půdě Evropského parlamentu. Konkrétně jsme se účastnili sekce o přístupu Romů k bydlení s důrazem na desegraci. Jako příklad desegregačního opatření jsme prezentovali Mapu lokalit sociálního vyloučení a segregace, která se používá při implementaci nových projektů a také bohaté zkušenosti Romodromu ve spolupráci se soukromými majiteli a dopady, jaké tato spolupráce má. Doufáme, že i nadále bude Česká republika dobrým příkladem a bude se nám dařit zajištovat důstojné bydlení pro všechny. Více informací zde: https://www.facebook.com/ERGONetwork/?locale=cs_CZ

 • Návštěva japonské delegace

  Dnes, 27. dubna 2023, zavítala japonská delegace v čele s panem velvyslancem Suzukim a jeho ženou do prostor našeho Centra pro ženy . Delegaci doprovázeli i zástupci z organizace UNHCR, v jejichž spolupráci realizujeme projekt na komplexní podporu romských uprchlíků v Čechách. Mluvilo se nejen o projektu jako takovém, ale i o výhledech Romodromu do budoucna a pan velvyslanec si dokonce popovídal s některými našimi klientkami a mohl tak získat lepší přehled o tom, jak jsme změnili skutečné lidské životy.

 • Semifinále Miri Giľi

  V neděli 23. 4. 2023 proběhlo v Kulturním domě Krakov semifinále naší pěvecké soutěže Miri Giľi, kterého se zúčastnili talentovaní zpěváci a zpěvačky nejen z České republiky. Všechny velmi překvapil výkon mladé cimbálistky Frídy nebo stále usměvavého Adama, kteří spolu s dalšími 4 soutěžícími postoupili do Velkého finále.

 • Tisková zpráva projektu ACCMIN

  Panu Břetislavovi i paní Miladě se díky projektu AccMin kompletně změnil život - k lepšímu. Pan Břetislav se se svou onkologicky nemocnou družkou mohl odstěhovat ze zdraví ohrožujících podmínek a paní Miladě účast v projektu kromě nalezení důstojnějšího bydlení pomohls i v tom, že začala pravidelně splácet své dluhy a nyní už má jeden z nich kompletně splacený. Nejsou ale jediní, komu AccMin přinesl lepší zítřky. V tiskové zprávě, která právě vychází, se můžete dočíst o dalších pohnutých osudech lidí, kteří obdrželi pomoc, když ji nejvíce potřebovali.

 • Mezinárodní den Romů

  Již za dva dny, tedy 8. dubna, se bude celosvětově připomínat Mezinárodní den Romů. Ten se slaví už od roku 1990, kdy byl ustanoven na 4. kongresu Mezinárodní romské unie ve Varšavě. Mezinárodní romská unie byla založena roku 1971 na kongresu v Londýně, kde se i ustanovila romská vlajka a romská mezinárodní hymna. Delegáti kongresu se tehdy také dohodli na upřednostnění označení Rom před Cikán.

 • Pomoc ukrajinským Romům v roce 2023

  Lidem z Ukrajiny je stále potřeba pomáhat, čehož si jsme v Romodromu vědomi. Proto realizujeme mimo jiné i projekt UNHCR, který se věnuje komplexní ochraně Romů prchajícím před ruskou invazí. V minulém roce jsme podpořili 4000 klientů z Ukrajiny, z toho necelých 1200 v rámci tohoto projektu. Některé klientky už dokonce spolupracují s Romodromem v rámci zaměstnaneckého poměru. Pomoc pokračuje i v roce 2023 v rámci jednotlivých regionů ČR. Jak se zatím daří v Praze?

 • Romodrom na Karlově univerzitě

  V úterý 14. 3. 2023 jsme měli možnost přednášet na teologické fakultě Univerzity Karlovy pro studenty a studentky z Holandska o aktuální situaci Romů v ČR i na Ukrajině a představili jsme projekty a aktivity Romodromu, které snad přispějí ke zlepšení aktuálního stavu. Jedním z témat přednášky bylo například bydlení, kde jsme hovořili o našich projektech, jejichž cílem je umožnit Romům důstojné a cenově dostupné ubytování. Mluvilo se obecně o situaci ohledně bydlení v ČR i o úspěchách našich beneficientů. 85 % z nich se opravdu podařilo přestěhovat do přijatelného bydlení a co je ještě větší úspěch, 37 % klientů dokonce dokázalo najít takovou práci, že se jim podařilo opustit systém sociálních dávek úplně. Mluvilo se i o dalších projektech a akcích, které Romodrom pořádá, například o hudební soutěži Miri Gili. Celá akce se nesla v příjemné atmosféře a věříme, že tento způsob předání informací byl jedním z kroků k zlepšení situace romských uprchlíků i lidí, kteří zůstali na Ukrajině. 16.